Sunday, 21 July 2024
ad

สปข.จัดประชุมใหญ่ 2565 “ฝ่าวิกฤตทางรอดรถทัวร์ไทย”

     โดย ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร รักษาการนายกสมาคมฯ  ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตทางรอดรถทัวร์ไทย” และได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ร่วมสัมมนาและให้แง่คิดในการประกอบธุรกิจ สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นภายหลังจากประสบวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID- 19 กว่า 2 ปี
     สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับกาสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้า ยี่ห้อ NEX
 
©2024 Copyright 2016 okwebthai.com. All Rights are Reserved.