Tuesday, 05 December 2023
ad

สปข.จัดประชุมใหญ่ 2566

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และงานเลี้ยงสังสรรค์ TTOA’s Family Party 2023 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. ณ อิชิบะ สเตชั่น ถ.รามอินทรา กม.9 กรุงเทพฯ


     โดยภายในงานจัดกิจกรรมเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยมี ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง พร่อมด้วยทีมคณะทำงาน รุ่นใหม่ โดยที่ปรชุมมีมติเป็นเอกฉันท์


     นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจรรมในแบบครอบครัว สปข. มีซุ้มอาหารของรถ Food Truck มาบริการ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้จำหน่ายสินค้าหลายราย อาทิ Hino, DTC, Viriyha, Bridgestone, FreetSevre, DRS, OneX, ทัชยูพีอี, อรุณการช่าง และวังน้อยการช่าง เป็นต้น

    ในนามของสมาคมฯ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้

©2023 Copyright 2016 okwebthai.com. All Rights are Reserved.